กดไลค์ กดเเชร์

จำนวนผู้ชม

446221

ดูหน้า

กำหนดเปิดสอนรุ่นใหม่

 

ตารางเปิดรุ่น สาขาดาวคะนอง

รหัส

หลักสูตร

(คลิกชื่อหลักสูตรดูรายละเอียด)

รุ่น

กำหนดเปิด
วันจันทร์ - วันศุกร์

รุ่น

กำหนดเปิด
วันอาทิตย์
 BAS    หลักสูตรพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ 90 2 พ.ค. 61 76 6 พ.ค 61
 VID    ช่างซ่อมโทรทัศน์ - จอ LCD 87 2 เม.ย. 61 2 6 พ.ค. 61
 COM    ช่างซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ 83 2 พ.ค. 61 165 4 พ.ย. 61
 NET    ช่างคอมพิวเตอร์เครือข่าย 68 16 พ.ค. 61 85 1 ก.ค. 61
 NBK    ช่างซ่อมโน้ตบุ๊ค 33 18 เม.ย. 61 39 1 ก.ค. 61
 MOB    ช่างซ่อมมือถือและแท๊บเลต 167 2 เม.ย. 61 78 2 ก.ย. 61
IEE    ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 37 2 เม.ย. 61 34 6 พ.ค. 61
PLC    ช่างโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรล สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่  - สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่
 CCV    ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด 2 2 เม.ย. 61 2 6 ก.ค. 61
 SAT    ช่างติดตั้งจานดาวเทียม 2 18 เม.ย. 61 - สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่
 AIR    ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 35 18 เม.ย. 61 131 6 พ.ค. 61
 BBS    ช่างซ่อมบิ๊กไบค์  - สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่  2 6 พ.ค. 61

 

 

ตารางเปิดรุ่น สาขาลาดพร้าว

รหัส

หลักสูตร

(คลิกชื่อหลักสูตรดูรายละเอียด)

รุ่น

กำหนดเปิด
วันจันทร์ - วันศุกร์

รุ่น

กำหนดเปิด
วันอาทิตย์
BAS    หลักสูตรพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ 89 2 เม.ย. 61 74 6 พ.ค 61
VID    ช่างซ่อมโทรทัศน์ - จอ LCD 89 2 พ.ค. 61 63 6 พ.ค. 61
COM    ช่างซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ 133 2 เม.ย. 61 118 6 พ.ค. 61
 NET    ช่างคอมพิวเตอร์เครือข่าย 87 18 เม.ย. 61 54 2 ก.ย. 61
NBK    ช่างซ่อมโน้ตบุ๊ค  สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ 40 4 พ.ย. 61
MOB    ช่างซ่อมมือถือและแท๊บเลต  -  สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ 72 6 พ.ค. 61
IEE    ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 32  2 พ.ค. 61 34 1 ก.ค. 61
PLC    ช่างโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรล สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่  - สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่
 CCV    ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด  - สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่
SAT    ช่างติดตั้งจานดาวเทียม  - สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่  - สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่
AIR    ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 33 16 พ.ค. 61 118 6 พ.ค. 61
BBS    ช่างซ่อมบิ๊กไบค์  - สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่   - สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่

 

 

 


23 มีนาคม 2018

ผู้ชม 2861 ครั้ง

Engine by shopup.com