อบรมมาตรฐานไฟฟ้าภายในอาคาร อบรมมาตรฐานไฟฟ้าภายในอาคาร อบรมมาตรฐานไฟฟ้าภายในอาคาร อบรมมาตรฐานไฟฟ้าภายในอาคาร อบรมมาตรฐานไฟฟ้าภายในอาคาร อบรมมาตรฐานไฟฟ้าภายในอาคาร อบรมมาตรฐานไฟฟ้าภายในอาคาร
หมวดหมู่สินค้า: โครงการและจัดอบรม
รหัส :
One Stop Service...
ราคา 4,500.00 บาท

แท็ก:

12 กรกฎาคม 2018

ผู้ชม 149 ผู้ชม

One Stop Service...

        1. อบรม

        2. ทดสอบ

        3. ประเมิน

        4. รับใบอนุญาต

         

 

คุณสมบัติ

   1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์

   2. สัญชาติไทย

 

เอกสารในการสมัคร

   1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ชุด

   2. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (พื้นหลังสีขาว) จำนวน 4 ใบ

   3. หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 3 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด)

   4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 3 ชุด

   5. สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวน 3 ชุด

   6. สำเนาการเข้ารับการอบรมต่าง ๆ จำนวน 3 ชุด