Language thai eng
Font Size
A  A  A

หลักสูตร SMEs
22 ตุลาคม 2015 | 17:41:18
view 3317

 

 

- เรียนรู้การทำธุรกิจแบบครบวงจร
- สามารถเขียนแผนธุรกิจของตนเองได้
รวมถึงทำแผนประกอบการขอสินเชื่อธนาคาร
- วางแผนการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ
- การทำการตลาดในยุค 4.0
- สอนการทำเวปไซต์แบบง่ายๆและการสร้างเพจเพื่อทำการตลาด
- เทคนิคการสร้างแบรนด์
- สัมมนาทางธุรกิจกับผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ
* ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจหลังจบการอบรม

ระยะเวลา 40 ชั่วโมง

....ภาคปกติ 1 สัปดาห์

....ภาควันอาทิตย์ 1 เดือนครึ่ง

สถานที่ อาคารสญวรรณ  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6
โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี สาขาดาวคะนอง

สำรองที่นั่งได้ที่
094-4855988 คุณชัญญาภัค
092-9575337 คุณมินตรา
085-5748046 คุณบุศรินทร์


โปรโมชั่นอื่นๆ